AFRIKA HAR ORDET / FREDAG / Henning Mankell och Mia Couto

om skillnader mellan europeisk och afrikansk berättarkonst.