AFRIKA HAR ORDET / FREDAG / Tropiska fiskar och träd.

Den unga generationen i Uganda gör sig hörd.