AFRIKA HAR ORDET / LÖRDAG / Bistånd till Afrika – givarna stora utmaning.

Göran Hydén om sin nya bok.