AFRIKA HAR ORDET / LÖRDAG / Källvattnets mask.

Koreografen Birgit Åkesson banbrytande bok om afrikansk dans ges nu ut i Tanzania och presenteras här av förläggaren Walter Bgoya.