AFRIKA HAR ORDET / LÖRDAG / Moçambiques berättarådror

Vad händer i Moçambiques litteratur idag? Paulina Chiziane, den första kvinnan att publicera en roman i landet, i samtal med Henning Mankell.