AFRIKA HAR ORDET / SÖNDAG / Ceslo Paco,

spelar, sjunger och berättar afrikanska sagor.