AFRIKA HAR ORDET / SÖNDAG / Tanzania i förändring: från Nyerere till Mkapa.

Samtal om nyutkomna böcker av Kjell Havnevik, Stig Holmqvist och Walter Bqoya.