AFRIKA HAR ORDET / SÖNDAG / Vid dagens slut.

Den sydafrikanska författaren Patricia Schonstein läser egna och andras texter.