AFRIKA HAR ORDET / TORSDAG / Chenjerai Hove,

poet och poetisk prosaist från Zimbabwe, läser ett urval äldre och nyare opublicerade dikter.