AFRIKA HAR ORDET / TORSDAG / Samtal kring två foton i Dreams in a Time of War.

Den kenyanske författaren Ngũgĩ wa Thiong’o.